Witamy w „Multimedialnej Bibliotece Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ” w Hucie Komorowskiej. Poniżej znajdą Państwo wykaz książek znajdujących się w naszej bibliotece. Dzięki różnym możliwościom wyszukiwania bez problemu odnajdą Państwo szukaną publikację. Istnieje możliwość obejrzenia naszych zbiorów w czytelni biblioteki. Zapraszamy do rezerwacji wybranych książek. Zarezerwowany egzemplarz będzie na Państwa czekał przez 21 dni w czytelni Biblioteki Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Liczba zarezerwowanych książek: 0
Kryterium:


Studia misjologiczne. Rocznik Stowarzyszenie Misjologów Polskich
red. Ks. Jan Górski
PL ISSN: 1689-5894

Wydawnictwo:
Księgarnia św. Jacka

Publikacja zawiera artykuły, sprawozdania i recenzje. Została podzielona na cztery części: „Teologia misji”, „Historia misji”, „Kontekst misji”, „Sprawozdania i recenzje”. Książka rozpoczyna się od artykułu Abp Telesphore Mpundu (Lusaka, Zambia) pt. The Church in Africa before the II Synod for Africa (Kościół w Afryce przed II Synodem dla Afryki). Wśród sprawozdań znalazło się m.in. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Misjologicznej „Ecclesia in Africa. Africa in Ecclesia”, które odbyło się w Katowicach w dniu 2 czerwca 2009 r."


Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą
Ks. Józef Szymański
ISBN: 978-83-60944-24-0

Wydawnictwo:
Zakład Poligraficzny Mielec

Książka rozpoczyna się słowami Ojca Św. Jana Pawła II: „Myślę z wdzięcznością o tylu polskich kapłanach, którzy w dobrych i złych chwilach z poświęceniem i oddaniem służyli i służą emigracji. To, że emigracja polska nie zatraciła wiary, jest ich zasługą. To oni w dużej mierze przyczynili się, mimo rozlicznych trudności i przeszkód, do zachowania tożsamości, języka i więzi z Macierzą, czerpiąc natchnienie i szukając oparcia w rodzimej chrześcijańskiej, katolickiej kulturze Polski”. Publikacja autorstwa Ks. Szymańskiego poświęcona jest duszpasterzom Polonii i Polaków za granicą, którzy zdecydowali się na wyjazd z Polski, aby służyć Rodakom przebywającym poza granicami kraju.


Rozwój misji katolickiej na terenach dzisiejszej Zambii
Ks. Sławomir Jakubiec
ISBN: 9 788388 006289

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Rozprawa zawiera sześć rozdziałów. Rozdział I zatytułowany „Geografia, ludność i warunki ekonomiczno-polityczne” ma charakter wstępny. Kolejne rozdziały to: „Wierzenia i zwyczaje Zambijczyków” (II), „Organizacja kościelna” (III), „Formy działalności misyjnej” (IV), „Szkolnictwo (V), „Wpływ misjonarzy na rozwój oświaty, kultury duchowej i materialnej” (VI).


Podróż do Afryki, gdzie do niedawna królowała dżungla
Irena Kadłubowska
ISBN: 83-7270-373-6

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Polihymnia

Książka stanowi odbicie niektórych przeżyć, jakich doznała autorka podczas dwukrotnych pobytów w Zambii. Publikacja jest ilustrowana zdjęciami i zawiera obszerną bibliografię.

 

Wybrane tytuły tekstów: „Pierwsze wrażenia z Czarnego Lądu”, „Życie misjonarza w Zambii”, „Kultura, tradycja w Zambii”, „Przymioty Boga”, „Formy kultu”, „Celebrowania Eucharystii”, „Grzech i pokuta”.


Kościoły Afryki
Efoé Julien Penoukou
ISBN: 83-7014-102-1

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Pallotinum

Teksty zawarte w publikacji – jak wyjaśnia sam autor – są spontanicznym wyrazem osobistych przemyśleń, inspirowanych i podtrzymywanych przez rozterki i oczekiwania ludu afrykańskiego. Książka poświęcona jest niepokojom i nadziejom Kościoła Afryki, który poszukuje tożsamości, dojrzałości kulturalnej i duchowej. Jak twierdzi autor: „Kościół w Afryce odczuwa naglącą potrzebę ukształtowania własnej przyszłości, co wynika z głębi doświadczenia Chrystusa, a zarazem stanowi warunek zakorzenienia Ewangelii”.


Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI w.
red. Jarosław Różański OMI
ISBN: 83-86271-84-1

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych

Książka jest zbiorem artykułów, z których każdy odnosi się do problematyki współczesnej Afryki i uniwersalnej nauki Kościoła. Ks. Jarosław Różański OMI porusza we wstępie temat II Specjalnego Synodu Biskupów Afryki, którego zwołanie było życzeniem Jana Pawła II.

 

Wybrane tytuły artykułów zamieszczonych w publikacji: „Katolicka nauka społeczna w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” (Ks. Jerzy Koperek TChr), „Dialog międzyreligijny w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju” (Eugeniusz Sakowicz), „Teologia chrześcijańskiej postawy wobec ubogich i ubóstwa” (Ks. Andrzej Pietrzak SVD), „Pojęcie pojednania w nauczaniu Kościoła” (Ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC).


Opowiadania i legendy malgaskie
Ks. Henryk Sawarski MSF
ISBN: 978-83-7380-675-7

Wydawnictwo:
Wydawnictwo „Bernardinum

„Opowiadania i legendy malgaskie” to zbiór opowiadań i legend Madagaskaru, które są przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Te pełne mądrości opowieści odgrywają ważną rolę w życiu Malgaszy, zamieszkujących Czerwoną Wyspę, która jest również nazywana „sanktuarium natury” (Madagaskar to największa wyspa na Oceanie Indyjskim).

Legendy malgaskie ujęte w książce zostały spisane na początku nowicjatu misyjnego Ks. Sawarskiego, w 1978 roku. Do ich publikacji doszło 30 lat później.


Mądrość Afryki
s. Dolores Zok SSpS
ISBN: 978-83-87844-61-5

Wydawnictwo:
Drukarnia Księży Werbistów

Książka to zbiór krótkich opowiadań, z których każde ma swój tytuł, jak np.: „Drzewo bananowe”, „Święty”, „Błogosławieństwo”, „Rytuał proszenia”. Siostra Dolores, nazywana s. Dorką, połowę życia spędziła pracując jako misjonarka w Afryce, wśród trędowatych w Angoli i osób dotkniętych HIV/AIDS. W swojej książce s. Dolores  ukazuje, iż każde prozaiczne wydarzenie jest odkryciem prawdy, iż Bóg tu przed chwilą był...

 

„Mądrość Afryki” jest wspaniałą lekturą do poznania mentalności Afryki. Jest to mądrość, która umyka uwadze antropologów, a staje się otwarta dla „prostaczków”. Potrzeba przy tym wiele pokory i otwartości na to, co nie zawsze ma kolor biały i nie jest podane na złotych talerzach (ze wstępu).


Zambia Catholic Directory
Fr. Vincent Cichecki, S.J.
ISBN: 9982-07-087-8

Wydawnictwo:
Mission Press

The directory contains the list of popes from Peter to John Paul II, Zambian Church officials (including Cardinal Kozłowiecki), dioceses and parishes, as well as the most important information concerning the AMECEA and other religious institutions.


Moja piękna Afryka
Ks. Hieronim Siwek
ISBN: 978-83-7580-041-8

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Salwator

Książka to zbiór opowiadań, szkiców, myśli i refleksji spisanych przez autora w wolnych chwilach w Tanzanii, w Afryce Wschodniej.

Liczba stron: 240.

Wiersz rozpoczynający książkę:

POWIEDZ MI – JAKA JEST AFRYKA?
Jaka jest Afryka? Będą mnie wszyscy pytać.
Piękna – odpowiem.
Trzeba, by świat o tym wiedział,
strona za stroną,
obraz za obrazem,
namalowany przez słonie wydeptanymi ścieżkami,
wijącymi się między królewskimi baobabami.
Ludzie jak cienie wschodzącego słońca,
przesuwający się po bezkresach pustynnego piasku
o kolorze złota.
Ubodzy, zapomniani w dżungli,
i ci w buszu, gdzie bieda wyciąga rękę
do konających dzieci.
Są trędowaci o gnijących palcach,
starzy, zgrzybiali, o obolałych nogach,
i młodzieńcy – wojownicy,
dumni ze swej siły i zawsze celnej strzały.
Trzeba, by świat o tym wiedział,
że w Afryce umiłowanie drugiego człowieka,
poszanowanie daru życia,
żarliwa miłość,
radość i nigdy niegasnąca nadzieja
to ewangeliczne skarby ukryte
w ziemi zroszonej krwią, łzami i potem.
Ofiarowane nam
przez ludzi pełnych prostoty
i szczerości serca.
Taka jest AFRYKA – odpowiem.
I tęsknię za nią jak konające dziecko,
spragnione ostatniego uścisku
zrozpaczonej matki...