Witamy w „Multimedialnej Bibliotece Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ” w Hucie Komorowskiej. Poniżej znajdą Państwo wykaz książek znajdujących się w naszej bibliotece. Dzięki różnym możliwościom wyszukiwania bez problemu odnajdą Państwo szukaną publikację. Istnieje możliwość obejrzenia naszych zbiorów w czytelni biblioteki. Zapraszamy do rezerwacji wybranych książek. Zarezerwowany egzemplarz będzie na Państwa czekał przez 21 dni w czytelni Biblioteki Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Liczba zarezerwowanych książek: 0
Kryterium:


Kościoły Afryki
Efoé Julien Penoukou
ISBN: 83-7014-102-1

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Pallotinum

Teksty zawarte w publikacji – jak wyjaśnia sam autor – są spontanicznym wyrazem osobistych przemyśleń, inspirowanych i podtrzymywanych przez rozterki i oczekiwania ludu afrykańskiego. Książka poświęcona jest niepokojom i nadziejom Kościoła Afryki, który poszukuje tożsamości, dojrzałości kulturalnej i duchowej. Jak twierdzi autor: „Kościół w Afryce odczuwa naglącą potrzebę ukształtowania własnej przyszłości, co wynika z głębi doświadczenia Chrystusa, a zarazem stanowi warunek zakorzenienia Ewangelii”.


Zambia Catholic Directory
Fr. Vincent Cichecki, S.J.
ISBN: 9982-07-087-8

Wydawnictwo:
Mission Press

The directory contains the list of popes from Peter to John Paul II, Zambian Church officials (including Cardinal Kozłowiecki), dioceses and parishes, as well as the most important information concerning the AMECEA and other religious institutions.


Podróż do Afryki, gdzie do niedawna królowała dżungla
Irena Kadłubowska
ISBN: 83-7270-373-6

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Polihymnia

Książka stanowi odbicie niektórych przeżyć, jakich doznała autorka podczas dwukrotnych pobytów w Zambii. Publikacja jest ilustrowana zdjęciami i zawiera obszerną bibliografię.

 

Wybrane tytuły tekstów: „Pierwsze wrażenia z Czarnego Lądu”, „Życie misjonarza w Zambii”, „Kultura, tradycja w Zambii”, „Przymioty Boga”, „Formy kultu”, „Celebrowania Eucharystii”, „Grzech i pokuta”.


Ucisk i strapienie
kard. Adam Kozłowiecki SJ
EAN: 9788375052213

Wydawnictwo:
WAM

Kard. Adam Kozłowiecki, jezuita aresztowany 10 listopada 1939 roku razem z dwudziestoma czterema współbraćmi przeszedł kolejno przez krakowskie więzienie na Montelupich i w Wiśniczu, a następnie obozy koncentracyjne w Auschwitz i Dachau. Godzina wolności wybiła dopiero po sześciu latach, 29 kwietnia 1945 roku. Była to dla niego droga "ucisku i strapienia ".

Książka jest zapisem wspomnień z obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Dachau. Kardynał Kozłowiecki opisuje wydarzenia i przeżycia, wspomina pomordowanych, tłumaczy zachowania zarówno swoich współbraci jak i oprawców, nikogo nie oskarżając. Dokument ten jest jednym z ważniejszych materiałów w procesie beatyfikacyjnym męczenników jezuickich z okresu II wojny światowej.

Przekonałem się, że nienawiść jest rzeczą nie tylko zbrodniczą, ale także bezsensowną. Właśnie tutaj, w tych nieludzkich warunkach obozu koncentracyjnego, uświadomiłem sobie tę głęboką prawdę, że każdy człowiek jest moim bratem, ponieważ jesteśmy dziećmi jednego i tego samego Ojca - Pana Boga. Tu nauczyłem się mieć w nienawiści nienawiść i samemu bronić się przed nienawiścią do kogokolwiek, nawet do mego brata w mundurze, który mnie nienawidził i męczył. (fragment wypowiedzi kard. Adama Kozłowieckiego w Dachau, 25 sierpnia 1972 roku)


Opowiadania i legendy malgaskie
Ks. Henryk Sawarski MSF
ISBN: 978-83-7380-675-7

Wydawnictwo:
Wydawnictwo „Bernardinum

„Opowiadania i legendy malgaskie” to zbiór opowiadań i legend Madagaskaru, które są przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Te pełne mądrości opowieści odgrywają ważną rolę w życiu Malgaszy, zamieszkujących Czerwoną Wyspę, która jest również nazywana „sanktuarium natury” (Madagaskar to największa wyspa na Oceanie Indyjskim).

Legendy malgaskie ujęte w książce zostały spisane na początku nowicjatu misyjnego Ks. Sawarskiego, w 1978 roku. Do ich publikacji doszło 30 lat później.


Moja piękna Afryka
Ks. Hieronim Siwek
ISBN: 978-83-7580-041-8

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Salwator

Książka to zbiór opowiadań, szkiców, myśli i refleksji spisanych przez autora w wolnych chwilach w Tanzanii, w Afryce Wschodniej.

Liczba stron: 240.

Wiersz rozpoczynający książkę:

POWIEDZ MI – JAKA JEST AFRYKA?
Jaka jest Afryka? Będą mnie wszyscy pytać.
Piękna – odpowiem.
Trzeba, by świat o tym wiedział,
strona za stroną,
obraz za obrazem,
namalowany przez słonie wydeptanymi ścieżkami,
wijącymi się między królewskimi baobabami.
Ludzie jak cienie wschodzącego słońca,
przesuwający się po bezkresach pustynnego piasku
o kolorze złota.
Ubodzy, zapomniani w dżungli,
i ci w buszu, gdzie bieda wyciąga rękę
do konających dzieci.
Są trędowaci o gnijących palcach,
starzy, zgrzybiali, o obolałych nogach,
i młodzieńcy – wojownicy,
dumni ze swej siły i zawsze celnej strzały.
Trzeba, by świat o tym wiedział,
że w Afryce umiłowanie drugiego człowieka,
poszanowanie daru życia,
żarliwa miłość,
radość i nigdy niegasnąca nadzieja
to ewangeliczne skarby ukryte
w ziemi zroszonej krwią, łzami i potem.
Ofiarowane nam
przez ludzi pełnych prostoty
i szczerości serca.
Taka jest AFRYKA – odpowiem.
I tęsknię za nią jak konające dziecko,
spragnione ostatniego uścisku
zrozpaczonej matki...


Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886-1939
Ks. Jan Niemiec
ISBN: 83-86985-66-6

Wydawnictwo:
Instytut Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie

Książka opisuje historię Zakładu Naukowo-Wychowawczego Ojców Jezuitów w Chyrowie. Niegdyś był to jeden z najważniejszych ośrodków kształcenia młodzieży; należał do najlepiej wyposażonych szkół średnich w II Rzeczypospolitej, uznawany za symbol wzorcowej szkoły wyznaniowej dla młodzieży męskiej. Zakład, zgodnie z tradycją jezuicką, nastawiony był przede wszystkim na wychowanie i kształcenie elit, które miały odegrać znacząca rolę w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym kraju.

Liczba stron: 486.


Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą
Ks. Józef Szymański
ISBN: 978-83-60944-24-0

Wydawnictwo:
Zakład Poligraficzny Mielec

Książka rozpoczyna się słowami Ojca Św. Jana Pawła II: „Myślę z wdzięcznością o tylu polskich kapłanach, którzy w dobrych i złych chwilach z poświęceniem i oddaniem służyli i służą emigracji. To, że emigracja polska nie zatraciła wiary, jest ich zasługą. To oni w dużej mierze przyczynili się, mimo rozlicznych trudności i przeszkód, do zachowania tożsamości, języka i więzi z Macierzą, czerpiąc natchnienie i szukając oparcia w rodzimej chrześcijańskiej, katolickiej kulturze Polski”. Publikacja autorstwa Ks. Szymańskiego poświęcona jest duszpasterzom Polonii i Polaków za granicą, którzy zdecydowali się na wyjazd z Polski, aby służyć Rodakom przebywającym poza granicami kraju.


Rozwój misji katolickiej na terenach dzisiejszej Zambii
Ks. Sławomir Jakubiec
ISBN: 9 788388 006289

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Rozprawa zawiera sześć rozdziałów. Rozdział I zatytułowany „Geografia, ludność i warunki ekonomiczno-polityczne” ma charakter wstępny. Kolejne rozdziały to: „Wierzenia i zwyczaje Zambijczyków” (II), „Organizacja kościelna” (III), „Formy działalności misyjnej” (IV), „Szkolnictwo (V), „Wpływ misjonarzy na rozwój oświaty, kultury duchowej i materialnej” (VI).


Serce bez granic Ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki SJ
praca zbiorowa
ISBN: 978-83-257-0393-6

Wydawnictwo:
Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Kard. Adam Kozłowiecki odszedł z tego świata jako ostatni męski potomek zasłużonego szlacheckiego rodu i nawet najpiękniejszy album nie ukaże pełnej istoty człowieka. Obecny pomnożony już album ukazuje tę długą drogę "Apostoła AfrykI" z szlacheckim dyplomem i "Sercem bez granic", przez niepodległą Polskę, okropności drugiej wojny światowej aż po afrykańską ziemię, której służył, którą pokochał i w której też spoczął